Skup akumulatorów w Poznaniu i Kórniku

zużyte akumulatory

Prowadzimy skup akumulatorów na terenie Poznania i Kórnika.. Posiadamy stosowne uprawnienia w zakresie odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużytych akumulatorów. Dysponujemy specjalistycznymi kontenerami, przeznaczonymi do gromadzenia odpadów niebezpiecznych. Nasza kadra pracownicza posiada wieloletnie doświadczenie i obszerną wiedzę na temat właściwego postępowania z odpadami tego typu. Zapewniamy atrakcyjne ceny.

Skupujemy akumulatory:

  • żelowe,
  • ołowiowe,
  • kwasowo-ołowiowe,
  • niklowo-kadmowe.

Sposób recyklingu akumulatorów różni się w zależności od rodzaju urządzenia, ale zapewniamy, że każda stosowana przez nas metoda, jest bezpieczna dla środowiska.

 

Dlaczego akumulatory muszą być oddawane na skup?

Każdy akumulator, który ze względu na swój stan techniczny nie nadaje się już do użytku, powinien zostać poddany recyklingowi. W tym celu należy przekazać go do odpowiedniej firmy zajmującej się skupem akumulatorów, takiej jak nasza. Przepisy zabraniają pozbywania się odpadów niebezpiecznych w sposób szkodliwy dla środowiska. Akumulatory należy zbierać, przetwarzać oraz poddawać utylizacji. Dzięki temu zmniejszamy ilość szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery.

Akumulatory wytwarzane są głównie z ołowiu oraz zawierają kwas siarkowy i rtęć. Wszystkie wymienione substancje należą do silnie trujących pierwiastków. W momencie pozostawienia akumulatorów na wysypisku komunalnym, w lesie lub innym nieprzeznaczonym ku temu miejscu, wszelkie szkodliwe substancje w nich zawarte przenikają do gleby, a także wód powierzchniowych i podziemnych, powodując skażenie. Ma to negatywny wpływ na stan zdrowia organizmów żywych oraz rozwój roślin.