Dlaczego warto oddawać złom do skupu?

Zbieranie surowców wtórnych jest powszechne i stosowane na dużą skalę od dawna. Przez lata głównym motywem do zajmowania się taką działalnością były związane z tym korzyści ekonomiczne, wynikające z faktu, że tańszy był przerób surowca zbieranego w punktach skupu złomu. W Poznaniu firmą specjalizującą się w takiej działalności jest przedsiębiorstwo Potentat. Przekonajmy się, jak wygląda opłacalność takich działań obecnie i sprawdźmy, jakie metale okażą się najcenniejsze.

Co sprawia, że skup złomu jest korzystny?

Pozyskiwanie surowców, a zwłaszcza kopalin wiąże się z dużym obciążeniem wielu ekosystemów. Wynika to z konieczności wydobywania odpowiedniej rudy, a następnie znacznych nakładów energetycznych na jej transport oraz późniejszy przetop. Wykorzystywane w tym celu technologie oznaczają też spore zużycie wody oraz konieczność zagospodarowania znacznych ilości odpadów i ścieków. Nie można też zapominać o ogromnej skali dewastacji terenu, szczególnie przy stosowaniu metod odkrywkowych. Sposobem na zmniejszenie presji wywieranej na środowisko naturalne okaże się recykling, a więc ponowne wykorzystywanie elementów wykonanych z danego metalu. Opłacalność tego procesu jest uzależniona od właściwej segregacji złomu i dobrej organizacji jego obróbki, lecz także rodzaju gromadzonego surowca.

Zbiórka jakich metali będzie najbardziej opłacalna?

Zbieranie złomu okazuje się korzystne finansowo w przypadku różnych metali. Najbardziej poszukiwane są jednak metale kolorowe, a więc aluminium oraz miedź, a także ich stopy, w tym mosiądze, poszczególne rodzaje brązów czy miedzionikle. Opłacalne jest pozyskiwanie złomu żeliwnego i stalowego, ważne jednak, by był on dzielony według poszczególnych stopów, ponieważ znacznie upraszcza to późniejszą obróbkę i wpływa na związane z nią koszty finansowe i środowiskowe. Najcenniejsze będą w tym przypadku odpady poprodukcyjne np. okrawki blach czy resztki odkuwek.