Co zrobić ze zużytym akumulatorem?

Zużyte akumulatory to poważny problem dla środowiska, ponieważ zawierają szkodliwe substancje, które mogą prowadzić do zanieczyszczenia gleby i wody.

Dlaczego zużyty akumulator jest zagrożeniem dla środowiska?

Zużyty akumulator nie jest już w stanie spełniać swojej funkcji, ponieważ jego właściwości elektrochemiczne ulegają zmianom na skutek eksploatacji. W skład akumulatora wchodzą różne metale ciężkie, takie jak ołów czy kadm, oraz substancje toksyczne, jak kwas siarkowy. Te związki chemiczne mogą przedostawać się do środowiska na drodze migracji lub rozszczelnienia obudowy urządzenia. Dlatego też niewłaściwe przechowywanie czy utylizacja zużytych akumulatorów stanowi poważne zagrożenie dla przyrody oraz zdrowia ludzi.

Czego nie można robić ze zużytym akumulatorem?

Przede wszystkim, należy unikać prób naprawy czy regeneracji zużytego akumulatora we własnym zakresie. Tego rodzaju działania są niebezpieczne i mogą prowadzić do powstania szkodliwych oparów czy nawet eksplozji. Ponadto nie wolno pozbywać się zużytych akumulatorów w sposób nieodpowiedni, na przykład przez wyrzucenie ich do kontenerów na odpady komunalne czy porzucenie na dzikich wysypiskach śmieci. Takie postępowanie jest nie tylko nieekologiczne, ale także nielegalne i grozi surowymi karami.

Jak prawidłowo postępować ze zużytym akumulatorem?

Jeśli zastanawiasz się, co zrobić ze zużytym akumulatorem, odpowiedź jest prosta – należy go oddać do punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W Polsce istnieje wiele takich miejsc, w których można bezpłatnie pozbyć się niechcianego akumulatora. Warto również skorzystać z usług profesjonalnych firm, takich jak nasz skup złomu w Poznaniu, które zajmują się skupowaniem metali i skupowaniem akumulatorów w Poznaniu.